Danh hiệu nhà giáo

ẢnhHọ và tênDanh hiệu nhà giáoNămChức danh
Chức vụ
Đơn vị
GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Nhà giáo Nhân Dân 2008 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Bạch Thành Công Nhà giáo Nhân Dân 2012 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
GS. TSKH. Lưu Văn Bôi Nhà giáo Nhân Dân 2014 Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Hóa học
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng Nhà giáo Nhân Dân 2014 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Nguyễn Quang Báu Nhà giáo Nhân Dân 2017 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
GS. TS. Đinh Văn Ưu Nhà giáo Ưu tú 2006 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
GS. TS. Nguyễn Cao Huần Nhà giáo Ưu tú 2008 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
GS. TS. Mai Trọng Nhuận Nhà giáo Ưu tú 2008 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
Nguyễn Ngọc Thắng Nhà giáo Ưu tú 2008 Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng Nhà giáo Ưu tú 2008 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Nguyễn Công Thúy Nhà giáo Ưu tú 2008 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Thế Bình Nhà giáo Ưu tú 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu Nhà giáo Ưu tú 2010 Khoa Hóa học
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư Nhà giáo Ưu tú 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Tôn Thất Hạp Nhà giáo Ưu tú 2010
Phạm Văn Hùng Nhà giáo Ưu tú 2010 Trường THPT Chuyên
PGS. TS. Đỗ Quang Huy Nhà giáo Ưu tú 2010 Khoa Môi trường
GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương Nhà giáo Ưu tú 2010 Trung tâm Nano và Năng lượng
PGS. TS. Vũ Đức Minh Nhà giáo Ưu tú 2010 Khoa Vật lý
GS. TS. Nguyễn Huy Sinh Nhà giáo Ưu tú 2010 Khoa Vật lý
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên