Nhà giáo Nhân dân

ẢnhHọ và tênDanh hiệu nhà giáoNămChức danh
Chức vụ
Đơn vị
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng Nhà giáo Nhân Dân 2014 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Nguyễn Quang Báu Nhà giáo Nhân Dân 2017 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên