Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Huy Chuẩn Phó Trưởng Khoa
Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Phan Thị Minh Chung Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
PGS. TS. Nguyễn Mậu Chung Khoa Vật lý
TS. Cao Văn Chung Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Hoàng Xuân Khoa Môi trường
PGS. Trần Hồng Côn Khoa Hóa học
GS. Nguyễn Hữu Công Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Bạch Thành Công Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
GS. TS. Nguyễn Xuân Cự Khoa Môi trường
TS. Nguyễn Thị Thu Cúc Khoa Địa chất
GS. Trọng Cúc Khoa Môi trường
PGS. Như Cương
TS. Nguyễn Kim Cương Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TS. Trần Thiện Cường Phó Trưởng Khoa
Khoa Môi trường
TS. Trịnh Tất Cường PTN Trọng điểm Enzym&Protein
TS. Trần Mạnh Cường Trưởng Phòng
Phòng Tổ chức Cán bộ - Hành chính
TS. Nguyễn Thế Cường Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Đỗ Việt Cường Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Nguyễn Tiến Cường Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. Cẩm Thịnh Cường Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên