DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHKHTN

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein Thành viên

2

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường Thành viên

3

PGS.TS. Ngạc An Bang

Ban Giám hiệu

Thành viên

4

GS.TS. Hà Huy Bằng Khoa Vật lý Thành viên

5

PGS.TS. Đặng Văn Bào

Khoa Địa lý

Thành viên

6

GS.TS. Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán Thành viên

7

GS.TS Nguyễn Quang Báu

Khoa Vật lý Thành viên

8

PGS.TS. Trần Quốc Bình

Phòng Khoa học - Công nghệ

Thư ký Hội đồng

9

PGS.TS. Nguyễn Thế Bình

Khoa Vật lý Thành viên

10

GS.TSKH. Lưu Văn Bôi

Khoa Hóa học

Thành viên

11

GS.TS. Bạch Thành Công

Khoa Vật lý Thành viên

12

GS.TS. Nguyễn Xuân Cự

Khoa Môi trường

Thành viên

13

TS. Trần Mạnh Cường

Phòng Tổ chức - Cán bộ Thành viên

14

GS.TS. Nguyễn Hữu Dư

Khoa Toán - Cơ - Tin học

Chủ tịch Hội đồng

15

PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học

Thành viên

16

PGS.TS. Lê Minh Hà

Khoa Toán - Cơ - Tin học

Thành viên

17

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà

Khoa Môi trường

Thành viên

18

PGS.TS. Nguyễn Thế Hải

Khoa Sinh học

Thành viên

19

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

Khoa Địa lý

Thành viên

20

GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng

Khoa Toán - Cơ - Tin học

Thành viên

21

PGS.TS. Nguyễn Quang Huy

Khoa Sinh học

Thành viên

22

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

Khoa Môi trường

Thành viên

23

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên

Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng

Thành viên

24

PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh

Ban Giám hiệu

Thành viên

25

TS. Lê Công Lợi

Trường THPT Chuyên KHTN

Thành viên

26

GS.TSKH. Vũ Hoàng Lương

Trung tâm Nano và Năng lượng

Thành viên

27

PGS.TS. Nguyễn Vũ Lương

Trường THPT Chuyên KHTN

Thành viên

28

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nam

Trung tâm Nano và Năng lượng

Thành viên

29

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Khoa Sinh học

Phó Chủ tịch Hội đồng

30

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Khoa Hóa học

Thành viên

31

GS.TS. Triệu Thị Nguyệt

Khoa Hóa học

Thành viên

32

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Khoa Địa chất

Thành viên

33

PGS.TS. Đỗ Phúc Quân

Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững

Thành viên

34

GS.TS. Lê Thanh Sơn

Ban Giám hiệu

Phó Chủ tịch Hội đồng

35

PGS.TS. Phó Đức Tài

Khoa Toán - Cơ - Tin học

Thành viên

36

GS.TS. Phan Văn Tân

Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học

Thành viên

37

GS.TSKH. Đặng Hùng Thằng

Khoa Toán - Cơ - Tin học

Thành viên

38

TS. Công Thanh

Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học

Thành viên

39

GS.TS. Nguyễn Đình Thành

Khoa Hóa học

Thành viên

40

PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

Khoa Sinh học

Thành viên

41

PGS.TS. Đinh Xuân Thành

Khoa Địa chất

Thành viên

42

PGS.TS. Tạ Thị Thảo

Khoa Hóa học

Thành viên

43

PGS.TS. Nguyễn Thế Toàn

Khoa Vật lý Thành viên

44

PGS.TS. Phạm Quang Tuấn

Khoa Địa lý Thành viên

45

GS.TS. Phạm Hùng Việt

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ phân tích phục vụ kiểm định môi trường và an toàn thực phẩm

Thành viên

46

GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

Khoa Toán - Cơ - Tin học

Thành viên

47

PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng

Khoa Địa chất Thành viên
48 PGS.TS. Dương Hồng Anh Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững Thành viên
49 GS.TS. Nguyễn Văn Nội Phòng Thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong phát triển xanh Thành viên
50 PGS.TS. Bùi Quang Thành Khoa Địa lý Thành viên
51 PGS.TS. Hoàng Thị Minh Thảo Phòng Khoa học - Công nghệ Thành viên
  • Website cựu sinh viên