Liên hệ

1. Công ty TNHH Khoa học Tự Nhiên (HUSCO)

Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8584945
Email: husco@hus.edu.vn


2. Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Văn phòng: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: +84(024) 38584945
Email: cefd@hus.edu.vn


3. Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà chuyên đề, 332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043.8587285
Email: cemm@vnu.edu.vn


4. CTCP Học viện Sáng tạo S3

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà chuyên đề, 332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: ĐT: 0902211033
Email: lienhe@hocviensangtao.vn


5. GOODEYE

Điện thoại: 0243 8584945
Vị trí: https://maps.app.goo.gl/vbpmUv4zro4h4xDeA


6. HUSCAFETERIA 

Hotline: 0523944988
Vị trí: https://maps.app.goo.gl/vbpmUv4zro4h4xDeA


7. HUStore

Hotline: 08.2323.0808
  • Website cựu sinh viên