Địa kỹ thuật và Phát triển Hạ tầng

    Bộ môn Địa kỹ thuật  được chính thức thành lập năm 2006 trên cơ sở phát triển từ Bộ môn Địa kỹ thuật – Địa chất môi trường trước đó.
Từ 12/2017 Bộ môn Địa kỹ thuật  được Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  ra quyết định đổi tên thành “ Địa kỹ thuật và phát triển hạ tầng”, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và thế mạnh của Bộ môn.
    Trên cơ sở triết lý phát triển của Khoa, của Trường, Bộ môn đã xác định được tầm nhìn, chiến lược, các muc phát triển, các hướng nghiên cứu,  đào tạo và đã có được những thành tựu chính về xây dựng tiềm lực, về đào tạo, về nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển. 
    Đến năm 2019 , bộ môn đã phát triển được đội ngũ cán bộ cơ hữu có trình độ chuyên môn cao (01 TSKH, 04 TS, 02 NCS, trong đó có 2 PGS), 01 phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật hiện đại cùng với nhiều cộng tác viên, nhiều đơn vị hợp tác (Viện NC và Trường ĐH)  trong nước và quóc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. 
    Các cán bộ bộ môn  đã đảm nhận 15 môn học chuyên ngành. Ngoài số lượng cử nhân, cao học viên  tốt nghiệp hàng năm, Bộ môn đã hướng dẫn 4 NCS bảo vệ thành công,  4 NCS chuẩn bị bảo vệ,  đã thực hiện 19 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố trên 120 bài báo, 14 sách chuyên khảo, tham khảo, tham gia tổ chức  14 hội thảo khoa học quốc tế và hội thảo khoa học toàn quốc.
    Bộ môn ĐKT & PTHT đã được được công nhận danh hiệu tập thể lao động giỏi, lao động xuất sắc, bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN 

  • Website cựu sinh viên