Liên hệ

Thông tin liên hệ

Phòng 612, nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Địa chỉ: 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: +84-24-35587061; +84-24-38585097

Fanpage: https://www.facebook.com/QLTNMT.HUS

  • Website cựu sinh viên