Những thành tựu chính

Trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển Khoa Địa chất đã đạt được nhiều thành tựu to lớn:
     - Về đội ngũ cán bộ: Khoa Địa chất đã và đang có được một đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu hùng hậu, có tay nghề và chuyên môn cao với nhiều nhà Khoa học đầu ngành. Đội ngũ cán bộ có trình độ cao (01 giáo sư, 10 phó giáo sư, 19 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, 03 thạc sĩ).
     - Về đào tạo: Hàng năm khoa Địa chất cung cấp cho xã hội gần 100 cử nhân thuộc 3 ngành Địa chất, Kỹ thuật địa chất và Quản lí Tài nguyên và môi trường hệ chính quy với các chuyên ngành khác nhau gồm: địa chất môi trường, địa kỹ thuật, quản lý tài nguyên đất và nước, quản lý tài nguyên địa chất, khoáng vật học, thạch học, khoáng sản, ngọc học, địa chất cấu trúc, dầu khí, cổ sinh, cổ sinh thái,... Nhiều sinh viên sau khi ra trường đã trở thành các cán bộ kỹ thuật, quản lý, chuyên gia giữ nhiều vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, cơ quan quản lý,… Đặc biệt ngành Địa chất là chương trình đạt trình độ quốc tế hợp tác với trường đại học Illinois của Mỹ. Khoa cũng đã đào tạo được rất nhều học viên cao học và Nghiên cứu sinh. Ngoài ra Khoa sẽ bắt đầu đào tạo ngành học Công nghệ Quan trắc và Giám sát Tài nguyên Môi trường bắt đầu từ năm 2020, hứa hẹn là một ngành học hấp dẫn và thu hút được nhiều sinh viên.
     - Về cơ sở vật chất: Hiện nay, khoa Địa chất gồm có 6 bộ môn gồm: Khoa học và Công nghệ Địa chất, Trầm tích và Địa chất biển, Địa chất dầu khí, Địa chất môi trường, Địa kỹ thuật và Phát triển hạ tầng và Quản lý và phát triển Tài nguyên. Khoa có hệ thống các phòng thí nghiệm chuyên đề, phòng thí nghiệm mục tiêu theo quyết định QĐ số 1036/QĐ-QĐHQGHN ngày 15/4/2016 của Giám đốc Đại ĐHQGHN gồm: PTN chuyên đề (PTN Bộ môn Địa chất Môi trường, PTN Địa chất và Tài nguyên địa chất, PTN Địa chất biển và Địa chất dầu khí, PTN Bộ môn Địa kỹ thuật) và PTN mục tiêu (PTN Địa chất, Địa kỹ thuật và Giảm thiểu tai biến); ngoài ra khoa còn có hai đơn vị phối thuộc là phòng thí nghiệm Trọng điểm Địa môi trường và Ứng phó Biến đổi khí hậu (BĐKH) và Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo.
     - Về nghiên cứu khoa học: Các thành viên trong Khoa đều tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nhiều người đã chủ trì đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ, các đề tài hợp tác Quốc tế. Các thành viên khác đều có tham gia ít nhất là đề tài cấp trường. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tạo điều kiện để sinh viên có thể tham gia vào thực hành, thực tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của khoa. Ngoài ra, nhiều đề tài đã góp phần phát triển các lĩnh vực khoa học chuyên ngành, giải quyết các vấn đề cấp bách theo yêu cầu của nhà nước và các địa phương.
     - Một số bằng khen: Nhiều cán bộ trong khoa được phong tặng danh hiệu NGƯT, NGND, bằng khen Thủ tướng Chính phủ và huân chương Lao động hạng Nhất, Hạng Hai và hạng Ba. Tập thể Khoa năm 2004 được tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ và năm 2008 được tặng huân chương Lao động hạng Ba, năm 2015, Khoa Địa chất vinh dự được nhận huân chương lao động hạng 2 do thủ tướng chính phủ trao tặng.

  • Website cựu sinh viên