Liên hệ

Thông tin liên hệ:
Khoa Địa chất – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
334 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại : (+84-4) 38585097      FAX (+84-4) 38583061
Email: vanphongkhoa.kdc@hus.edu.vn
Website: http://geology.hus.vnu.edu.vn/

  • Website cựu sinh viên