Hướng nghiên cứu

Để nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học, các cán bộ trong Bộ môn luôn tự nâng cao trình độ chuyên môn của mình thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài phục vụ sản xuất, hợp tác quốc tế, xêmina khoa học trong và ngoài nước.  

Thời gian qua, các cán bộ của Bộ môn đã chủ trì và tham gia rất nhiều đề tài thuộc các cấp khác nhau.

Đã chủ trì và nghiệm thu các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ

- Nguyễn Ngọc Thạch. Chủ trì. Đề tài nhánh cấp Nhà nước. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế x• hội huyện Sông Cầu tỉnh Phú Khánh giai đoạn 1985 - 2010, 1986 – 1988.

- Phạm Văn Cự. Chủ trì dự án hợp tác giữa Viện Địa chất, Viện khoa học công nghệ Việt Nam và Đại học Sherbrook Canada. Hệ thông tin môi trường đồng bằng sông Hồng SIE - Delta, 1993 - 1997.

- Phạm Văn Cự. Chủ trì đề án hợp tác Atlas đô thị ven đô Hà Nội, 1993 -1999.

- Nguyễn Ngọc Thạch. Chủ trì, Đề tài nhánh. Tài nguyên địa chất, quản lý đới bờ, thuộc Đề án “Nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường Malaysia - NAREM” (1996-1999).

- Nguyễn Ngọc Thạch. Chủ trì. ứng dụng viễn thám nghiên cứu đặc điểm các dạng địa hình dải ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Đề tài nghiên cứu cơ bản 2000 - 2003.

- Nhữ Thị Xuân. Chủ trì. Nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý phục vụ định hướng sử dụng hợp lý đất đai và bảo vệ tài nguyên môi trường vùng ven đô Hà Nội trên cơ sở ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý. Đề tài nghiên cứu cơ bản. Mã số 745203HN. 2002 - 2004.

- Nguyễn Ngọc Thạch. Chủ trì. ứng dụng viễn thám - GIS nghiên cứu ảnh hưởng của mặt đệm tới lũ quét khu vực sông vừa và nhỏ. Đề tài nghiên cứu cơ bản 2003 - 2005.

- Nguyễn Ngọc Thạch. Chủ trì đề tài cấp ĐHQG mã số QGTĐ 05-02. Xây dựng bản đồ nhạy cảm của các hệ sinh thái với tác động của môi trường phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững khu vực dải ven biển thành phố Hải Phòng, 2006-2007

- Nhữ Thị Xuân. Chủ trì. Đề tài nghiên cứu cơ bản. Mã số 701906. Xác lập cơ sở khoa học đề xuất định hướng sử dụng đất với sự trợ giúp của Hệ thống thông tin địa lý (lấy ví dụ tỉnh Thái Bình, 2006 - 2009.

- Nhữ Thị Xuân. Chủ trì. Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG. Mã số QGTĐ-0801. Thành lập xêri bản đồ dân cư Thành phố Hà Nội, 2008 - 2010.

- Vũ Kim Chi. Chủ trì. Dự án hợp tác với Đại học Copenhagen (Đan Mạch) về nghiên cứu địa phương trong lĩnh vực canh tác đất dốc, 2010-2011.

- Nguyễn Ngọc Thạch. Chủ trì đề tài nghị định thư Việt Nam - ấn Độ. Tăng cường năng lực nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu và quản lý tai biến thiên nhiên - Khu vực nghiên cứu tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Bắc Kạn, 2010 – 2012.

Chủ trì các đề tài cấp Bộ, Tỉnh, Đại học quốc gia: trên 40 đề tài

Các thành viên của Bộ môn đã và đang chủ trì và tham gia nhiều đề tài các cấp, các dự án hợp tác quốc tế với Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Nhật, ấn Độ...cũng như tham gia báo cáo khoa học tại nhiều Hội nghị khoa học trong và ngoài nước (như Hội nghị Quốc tế về Việt Nam học, Hội nghị Địa lý Đông Nam á, Hội nghị Viễn thám Châu á, Tai biến thiên nhiên, Biến đổi khí hậu...). Tổng số các công trình đã đăng trên các tạp chí và kỷ yếu lên tới hàng trăm công trình.

Hợp tác với nhiều cơ quan, tham gia nhiều đề tài nghiên cứu các cấp:

- Xây dựng dư địa chí tỉnh Thanh Hóa (đề tài do Khoa Địa lý, Đại học Sư phạm Hà Nội chủ trì), 2009 – 2010.

- Xây dựng bản đồ tiếng ồn các cảng hàng không (đề tài của Bộ Giao thông vận tải), 2010.

- Đánh giá dự báo tác động môi trường của cảng hàng không Cần Thơ với tác động  của biến đổi khí hậu (đề tài của Bộ Giao thông vận tải ), 2011.

- Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS theo dõi diễn biến tài nguyên rừng lưu vực Sông Đà (đề tài do Viện Khoa học Lâm nghiệp - Bộ NNPTNT chủ trì), 2009.

- Đánh giá dự báo tác động môi trường của khu vực dải ven biển nam trung bộ với tác động của biến đổi khí hậu (đề tài do Viện địa chất - TTKHTN&CNQG chủ trì), 2010.

- Xây dựng luật vũ trụ (đề tài cấp NN do Trung tâm Luật biển - ĐHQG chủ trì), 2011.

- Nghiên cứu tiềm năng nước karst khu vực đông bắc (đề tài độc lập thuộc chương  trình KC 09 do Đại học Mỏ - Địa chất chủ trì ), 2009-2011.

  • Website cựu sinh viên