Liên hệ

BỘ MÔN ĐỊA MẠO VÀ ĐỊA LÝ - MÔI TRƯỜNG BIỂN

Văn phòng bộ môn: Phòng 433 Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0913049761

Email: dangvanbao@hus.edu.vn

  • Website cựu sinh viên