Công bố khoa học

Đặng Văn Bào, Lê Đức Tố, Lê Đức An, 2006. Định hướng phát triển kinh tế – sinh thái đảo Cù Lao Chàm. Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, 2006. Tr.499-508.

Lê Đức An, Đặng Văn Bào, Lê Đức Tố, 2006. Địa mạo Hòn Khoai – một tài nguyên quý cho du lịch và nghiên cứu khoa học. Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, 2006. Tr.229-238.

Nguyễn Đăng Hội, Nguyễn Cao Huần, Đặng Văn Bào, 2006. Biến đổi và diễn thế nhân tác của cảnh quan nhân sinh lãnh thổ Kon Tum. Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, 2006. Tr.301-307.

Đặng Văn Bào, Lê Đức An, 2006. Nghiên cứu địa chất, địa mạo cho phát triển kinh tế sinh thái đảo Cù Lao Chàm. Tuyển tập các công trình nghiên cứu, Hội nghị Khoa học Hội nghị Địa lý - Địa chính, 2006, tr 19 - 26

Nguyễn Quang Mỹ, Đặng Văn Bào, Nguyễn Hiệu, Trần Thanh Hà, Nguyễn Quang Minh (2008), Đặc điểm tai biến trượt lở đất ở Tây Bắc Việt Nam, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, tr 45 - 53

Đào Đình Bắc, Hoàng Thị Thu Hương(2008), Dấu hiệu địa mạo cảnh báo những tai biến thiên nhiên thường gặp tại địa bàn các điểm dân cư miền núi Tây Bắc, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, tr 11-19

Nguyễn Hiệu, Đặng Văn Bào, Nguyễn Cao Huần, Đặng Nguyễn Vũ (2008), Đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở - lũ bùn đá từ hoạt động khai thác than khu vực Hạ  Long - Cẩm Phả, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, tr  22 - 28

Vũ Văn Phái, Nguyễn Cao Huần (2008), Phân vùng địa mạo khu bờ biển hiện đại Việt Nam, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, 77 - 84

Đặng Văn Bào, Nguyễn Hiệu (2008), Phân tích địa mạo trong mối liên quan với khả năng thoát lũ vùng hạ lưu sông Thu Bồn, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, 13 - 19

Nguyễn Hiệu, Vũ Văn Phái, Vũ Lê Phương (2008), Nghiên cứu biến đổi địa hình bờ và đáy biển ven bờ trong mối liên quan với sự dâng lên của mực nước biển khu vực cửa sông Bạch Đằng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, 20 - 27

Nguyễn Hiệu, Đinh Văn Hùng (2010), Ứng dụng mô hình N-Spect kết hợp công nghệ GIS đánh giá xói mòn đất huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội 6.2010, tr. 1395-1403.

Đào Đình Bắc, Đặng Văn Bào, 2010. Đặc điểm địa mạo, hệ thống lòng sông cổ khu vực thủ đô và ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển của kinh đô Thăng Long - Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội Văn hiến, Anh hùng, vì Hòa bình”, Hà Nội, Tr. 981-994

Đặng Văn Bào, Đào Đình Bắc, Nguyễn Hiệu, Đặng Kinh Bắc, 2010. Nghiên cứu địa mạo cho quy hoạch mở rộng đô thị Hà Nội về phía tây. Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội thảo khoa học quốc tế Địa lý Đông Nam Á lần thứ X, Hà Nội, 23-26/11/2010; NXB Đại học Sư phạm; Tr. 132-139.

 

  • Website cựu sinh viên