Các đề tài dự án

A. Các đề tài điều tra cơ bản phục vụ quy hoạch và tổ chức lãnh thổ

1. 1973 - 1974: Điều tra tổng hợp (ĐTTH) và quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội huyện Bắc Quang - Hà Giang (cấp Bộ).

2. 1975 - 1976: ĐTTH và qui hoạch toàn tỉnh Hà Giang (cấp Bộ).

3. 1977: ĐTTH phục vụ qui hoạch cấp huyện ở Lâm Đồng (cấp Bộ).

4. 1977 - 1981: ĐTTH, phân vùng tự nhiên, định hướng quy hoạch toàn Tây Nguyên (cấp Nhà nước).

5. 1982 - 1985: ĐTTH, quy hoạch và xác lập mô hình sản xuất vùng chuyên canh cà phê hợp lý cho Đắk Lắk (cấp Bộ).

6. 1983 - 1985: Xây dựng tập bản đồ tổng hợp (Atlat), kiểm kê điều kiện tự nhiên và tài nguyên cho tỉnh Đắk Lắk (cấp Bộ).

7. 1983 - 1987: ĐTTH và xác lập các kiểu cảnh quan Việt Nam nhằm tổ chức lãnh thổ, sử dụng chúng hợp lý cho quá trình sản xuất (cấp Nhà nước).

8. 1987 - 1991: ĐTTH kiểm kê, đánh giá tài nguyên qui hoạch cho 7 tỉnh (nay là 13 tỉnh) Duyên hải miền Trung (từ Thanh Hoá đến Bình Thuận) (cấp Nhà nước).

9. 1994 - 1996: Đánh giá điều kiện Địa Sinh Thái, định hướng tổ chức sản xuất hợp lý một số cây công nghiệp dài ngày ở Việt Nam (cấp Nhà nước).

10. 1996 - 1997: ĐTTH và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu (cấp Nhà nước).

11. Đánh giá điều kiện và tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho tổ chức lãnh thổ cấp huyện 1996 - 1997 (cấp Nhà nước).

12. Nghiên cứu quá trình hoang mạc hoá khu vực ven biển Nam Trung bộ (1998 - 2000), (cấp Nhà nước).

13. Cơ sở địa lý xây dựng mô hình kinh tế sinh thái vùng núi và dân tộc (2001 - 2003), (cấp Nhà nước).

14. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường phục vụ phát triển bền vững và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng đảo biển đông Bắc Việt Nam (2001 - 2003), (cấp Nhà nước).

15. Nghiên cứu và đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tài nguyên và môi trường khu vực biên giới phía Tây từ đèo Ngang tới Kon Tum (2001 - 2003) (cấp Nhà nước).

16. Nghiên cứu và đánh giá tổng hợp lãnh thổ phục vụ phát triển cây ăn quả khu vực Hữu Lũng, Lạng Sơn (1999 - 2001), (cấp ĐHQG).

17. Nghiên cứu hiện trạng thảm thực vật đảo Cát Bà, Hải Phòng (2001 - 2003), (cấp Nhà nước).

18. Nghiên cứu và đánh giá cảnh quan bảo tồn (2001 - 2003), (cấp Nhà nước).

19. Nghiên cứu và đánh giá tài nguyên ở vùng đệm các vườn quốc gia (2004 - 2005) (cấp Nhà nước).

 

B. Hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

 1. Khởi thảo các biện pháp sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng trung du (1980 - 1985), (cấp Nhà nước).
 2. Nghiên cứu các mô hình có năng suất cao, cải tạo, sử dụng hợp lý vùng Trung du Việt Nam, 1986 - 1990 (cấp Nhà nước).
 3. Nghiên cứu và xây dựng các mô hình kinh tế sinh thái các vùng trọng điểm ở Việt Nam (1990 - 1995), (cấp Nhà nước).
 4. Nghiên cứu địa môi trường đất ngập nước vùng ven biển Việt Nam (1992 - 1996), (cấp Bộ).
 5. Nghiên cứu biến động môi trường khu vực Quảng Ninh - hải Phòng (1992 - 1996), (cấp Bộ).
 6. Đánh giá tác động môi trường dự án điện khí hoá đồng bằng Sông Hồng, World Bank. UNDP, 1995 (cấp Nhà nước).
 7. Đánh giá tác động môi trường dự án hệ thống tưới tiêu Thạch Nham (1993), (cấp Nhà nước).
 8. Đánh giá ảnh hưởng môi trường nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 1996 (cấp Nhà nước).
 9. Đánh giá ảnh hưởng môi trường nhà máy giấy Bãi bằng, UNEP 1990 - 1995 (cấp Nhà nước).
 10. Đánh giá tài nguyên rừng Việt Nam. IDRC. 1996 - 1998, (cấp Bộ).
 11. Đánh giá ảnh hưởng môi trường của dự án Qui hoạch tổng thể huyện Chí Linh, 1997 - 1998 (cấp Bộ).
 12. Nghiên cứu đa dạng Sinh học vườn Quốc gia Cát Bà - Hội Bảo vệ Thiên nhiên Hàn Quốc. 1997 (cấp Bộ).
 13. Đánh giá biến động dinh dưỡng đất dưới ảnh hưởng của hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp, 1994 (cấp Trường).
 14. Nghiên cứu và xây dựng mô hình kinh tế môi trường cụm xã Sa Pả - Tà Phìn, Sa Pa, Lào Cai (2001 - 2003), (đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia).
 15. Nghiên cứu chiến lược bảo vệ môi trường Lào Cai đến năm 2010 (2001 - 2002), (cấp Tỉnh).
 16. Nghiên cứu tình trạng bồi lắng và diễn biến môi trường vịnh Cửa Lục (cấp tỉnh).
 17. Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác phần lò Giếng Đáy khu Cánh gà mỏ than Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh (2005) (cấp tỉnh).
 18. Quy hoạch bảo vệ môi trường thị xã Uông Bí (2004 - 2005), (cấp tỉnh).
 19. Quy hoạch bảo vệ Môi trường vùng Hạ Long - Cẩm Phả - Yên Hưng - Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (2005 - 2006), (cấp tỉnh).
 20. Nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội - môi trường vùng sinh thái đặc thù Quảng Bình - Quảng Trị (2002 - 2004, đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước).
 21. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường lãnh thổ Tây Nguyên (2003 - 2005, đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước).
 22. Nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội - môi trường, phục vụ phát triển bền vững các huyện biên giới từ Thanh Hoá đến Kon Tum (2003 - 2005, đề tài nhánh thuộc đề tài cấp Nhà nước).
 23. Nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển bền vững vùng núi đá vôi tỉnh Ninh Bình (2004 - 2006, đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội).
 24. Luận chứng khoa học về mô hình quản lý và phát triển bền vững đới bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (2006 - 2009, Đề tài cấp Nhà nước).
 25. Nghiên cứu phân vùng cảnh quan lãnh thổ Việt Nam - Lào với sự trợ giúp của công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý (2006 - 2008, Đề tài Trọng điểm cấp ĐHQG Hà Nội).
 26. Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội phục vụ phát triển bền vững lâm nghiệp và du lịch khu vực Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. (2007 - 2009, Đề tài Đặc biệt cấp ĐHQG Hà Nội).
 27. Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa lý phục vụ hoạch định không gian phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường huyện ven biển tỉnh Nam Định (2007-2008, Đề tài NCCB).
 28. Nghiên cứu phân loại cảnh quan đô thị và nông thôn (2006, đề tài cấp ĐHQG Hà Nội).
 29. Nghiên cứu và xác lập cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững vùng núi đá vôi Ninh Bình (2005 - 2007, Đề tài Trọng điểm cấp ĐHQG Hà Nội).
 30. Nghiên cứu quy hoạch bảo vệ môi trường khu vực Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (2008 - 2009, Đề tài NCKH cấp ĐHQG Hà Nội, mã số: QT.08.32).

 

C. Du lịch - Môi trường - Dinh dưỡng và sức khoẻ (Địa lý Y học)

1. Đánh giá lợi ích du lịch vườn Quốc gia Cúc Phương, 1996 - 1997 (cấp Bộ.

2. Phân vùng Địa lý y học bệnh bưới cổ vùng Đông Bắc, Việt Nam, 1994 - 1995 (cấp Bộ).

3. Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng du lịch khu vực Bích Động, Ninh Bình, 1995 (cấp Bộ).

4. Nghiên cứu cảnh quan nhân sinh phục vụ phát triển nông thôn huyện Thanh Miện, Hải Dương (2001), (cấp trường ĐH KHTN).

5. Nghiên cứu tính bền vững của hệ thống lãnh thổ du lịch Hà Nội và phụ cận (2000 - 2001), (cấp Đại học Quốc gia).

6. Đánh giá tiềm năng lãnh thổ cho phát triển du lịch sinh thái tỉnh Quảng Trị (Đề tài cấp tỉnh).

7. Nghiên cứu tuyến du lịch mạo hiểm Phong Nha - Kẻ Bàng (Đề tài cấp tỉnh).

 

D. Chủ trì hoạt động tham gia các đề tài, dự án hợp tác quốc tế

1. Nghiên cứu môi trường khu công nghiệp Thượng Đình 1996, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc tế (IDRC) của Canada tài trợ.

2. Nghiên cứu những nguyên nhân sâu xa về kinh tế - xã hội của sự suy giảm đa dạng sinh học tại một số vùng địa sinh thái của Việt Nam (1997 - 1998), Quỹ bảo vệ thiên nhiên quốc tế (WWF) tài trợ.

3. Nâng cao năng lực quản lý môi trường Việt Nam (1996 - 2000), Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

4. Đánh giá giá trị của các lâm sản không phải gỗ ở huyện Lương Sơn, Hoà Bình (1996 - 1997), Chương trình kinh tế môi trường Đông Nam á tài trợ.

5. Nâng cao năng lực quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam (1999 - 2002), Quỹ bảo vệ thiên nhiên quốc tế (WWF) tài trợ.

6. Nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng và môi trường trên cơ sở áp dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (1999 - 2003), Dự án Hợp tác với Trường Đại học Searbrook, Canada.

7. Nghiên cứu sinh thái nhân văn ở tỉnh miền núi Lào Cai (1999 - 2003). Hợp tác với Trường Đại học Boxdeau Pháp.

8. Nghiên cứu tổng hợp tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng (1999 - 2001). Trường Đại học Phụ nữ Nhật Bản.

9. Nghiên cứu cảnh quan và môi trường nước các hồ ở Hà Nội. Hợp tác với trường Đại học Osaka - Nhật Bản.

10. Nghiên cứu lịch sử địa lý Việt Nam. Hợp tác với một số Trường Đại học Nhật Bản.

11. Biến đổi nông thôn đồng bằng sông Hồng. Hợp tác với Trường Đại học Phụ nữ Osaka, Nhật Bản.

 • Website cựu sinh viên