Chương trình đào tạo

Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây) đã có 45 năm phát triển. Nhiều sinh viên được đào tạo ở Khoa Địa lý hiện nay trưởng thành và giữ những trọng trách trong công tác quản lý nhà nước và nghiên cứu khoa học.

Nội dung giảng dạy
 
Khoa Địa lý giảng dạy những kiến thức: 
  • Các quy luật tự nhiên, sự phân bố và diễn biến của các dạng tài nguyên, môi trường trong mối quan hệ với con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội;
  • Công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên môi trường và quy hoạch lãnh thổ;
  • Cơ sở lý luận và thực tiễn của khoa học Địa chính;
  • Hệ thống pháp luật và công nghệ quản lý đất đai; và
  • Các vấn đề tài nguyên - biến đổi môi trường toàn cầu, tai biến thiên nhiên.
  • Website cựu sinh viên