Liên hệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học
Số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:  02438261855
Email: tranthidung@hus.edu.vn
           daosyduc@hus.edu.vn

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên