Giới thiệu


     Được thành lập từ năm 1956, Bộ môn Hóa lý - Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị có nhiệm vụ giảng dạy các giáo trình cơ bản, cơ sở và chuyên đề trong lĩnh vực Hóa lý thuyết và Hóa lý cho các lớp ở bậc Đại học của các hệ đào tạo (chính qui, cử nhân khoa học tài năng…) ở trong và ngoài trường cũng như sau đại học.

     Bộ môn Hóa lý luôn thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng, thể hiện ở việc đảm bảo thực hiện các đề tài nghiên  cứu khoa học các cấp, các hợp đồng nghiên cứu, các dự án sản xuất thử nghiệm cũng như hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.

Bộ môn Hóa lý ra đời ngay từ ngày thành lập trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956).

     Từ khi thành lập cho đến nay, Bộ môn Hóa lý đã có nhiều cán bộ giảng dạy, nhà khoa học đóng góp nhiều thành tích về giảng dạy và nghiên cứu khoa học.Các cán bộ mọi thế hệ của Bộ môn Hóa lý luôn phấn đấu đóng góp công sức cho tập thể khoa Hóa học nói riêng và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nói chung trong sự nghiệp phát triển bền vững. Trong hơn 60 năm qua cùng với sự phát triển của Trường và Khoa Hóa, bộ môn Hoá lý đã lớn lên không ngừng dưới sự lãnh đạo của các chủ nhiệm bộ môn qua từng thời kỳ: TS. Hồ Ngọc Ba, GS.TSKH. Hồ Sỹ Thoảng, PGS.TS. Lê Nguyên Tảo, GS.TS. Đào Đình Thức, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, PGS.TS. Trịnh Xuân Sén, PGS.TS. Pham Văn Nhiêu, GS.TS. Trần Văn Nhân, PGS.TS. Vũ Ngọc Ban, PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn; cùng với các Phó chủ nhiệm Bộ môn. Hiện nay, Bộ môn có 10 cán bộ giảng dạy và 2 nghiên cứu viên/kỹ thuật viên, trong đó có 4 phó giáo sư, 6 tiến sĩ, 1 Thạc sĩ và 1 cử nhân hoá học. Hàng năm, Bộ môn góp phần đào tạo khoảng 1-3 Tiến sĩ, 5 – 10 Thạc sĩ, 20 - 30 Cử nhân ngành Hóa học.

Những thành tựu chính :

Về công tác đào tạo:

- Giảng dạy môn các môn Hóa lý cơ sở, Hóa lý chuyên đề, Hóa học đại cương cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của các hệ đào tạo trong Khoa Hóa học, các khoa khác trong toàn Trường và Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Bộ môn đảm nhận việc hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên năm cuối làm khóa luận tốt nghiệp thuộc chuyên ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý.

- Các cán bộ của Bộ môn Hóa lý cũng tích cực tham gia giảng dạy cho học sinh chuyên hóa của Trường THPT Khoa học Tự nhiên và tham gia biên soạn đề thi, bồi dưỡng đội tuyển cho các học sinh tham dự kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia và Olympic Hóa học Quốc tế.

- Các cán bộ của Bộ môn đã xuất bản 58 cuốn giáo trình, học liệu, sách chuyên khảo, chuyên đề.

Về nghiên cứu khoa học (2010 - nay):

- Các cán bộ của Bộ môn Hoá lý đã chủ trì và thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: 1 đề tài cấp nhà nước hợp tác quốc tế theo Nghị định thư Việt - Pháp, 4 đề tài nghiên cứu cơ bản, 8 đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, …

- Công bố khoảng 55 công trình dưới dạng các bài báo đăng trên các Tạp chí quốc tế (ISI/Scopus) và 85 bài báo trên Tạp chí Khoa học Quốc gia uy tín. Cán bộ tích cực tham gia Báo cáo tại các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.

Về hợp tác trong nước/ quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Bộ môn Hóa lý là một trong số các Bộ môn tiên phong tham gia chương trình đào tạo kết hợp bậc Thạc sĩ (Vật liệu tiên tiến và Môi trường) và Cử nhân bằng kép với nội dung chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Pháp với Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp. Hoàn thiện các thủ tục ký kết 5 năm tiếp theo (giai đoạn 2018-2023).

- Bộ môn Hóa lý tham gia tích cực cùng Khoa Hóa học ký kết và nộp đề án đào tạo, trao đổi Thạc sĩ theo chương trình Thạc sĩ Châu Âu ERAMUS+ với Đại học Toulon, Pháp trong năm học 2017-2018 và đã được phê duyệt 05/2018. Chương trình Thạc sĩ Châu Âu ERAMUS+ với Trường ĐH Kỹ thuật GHEORGHE ASACHI, DIN IASI, ROMANIA trong năm học 2016-2017 và đã được phê duyệt đến 2019, ký kết tiếp đến 2021. Chương trình Thạc sĩ Châu Âu ERAMUS+ với INP Grenoble, Pháp trong năm học 2016-2017 và đã được phê duyệt.

- Tham gia giảng dạy cho các chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Trường Đại học Việt – Nhật, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

- Thành lập nhóm nghiên cứu quốc tế chung về "Vật liệu polyme và môi trường biển-(ERIPOLE)" giữa Bộ môn Hóa lý, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với Phòng thí nghiệm MAPIEM, Đại học Toulon từ năm 2015.

- Là thành viên tham gia nhiều đề tài các cấp với các đơn vị khác: Viện Hóa học, Viện Hóa học Công nghiệp, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Nhiệt đới Việt Nga, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, …

Khen thưởng:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm: 2017

- Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội năm: 2015, 2017

- Huân chương Lao động hạng Ba năm: 2007

- Tập thể LĐXS năm: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên