Giới thiệu

Bộ môn Hóa Vô cơ đi đầu về nghiên cứu khoa học áp dụng 3 lĩnh vực nghiên cứu chính về: Vật liệu vô cơ; Hoá học các hợp chất có hoạt tính sinh học; Hoá học phức chất. Các thành tích chủ yếu chính như: 1. Cờ và danh hiệu “Tổ lao động XHCN”: 3 lần 2. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: 4 lần 3. Bằng khen của Thủ tướng chính phủ. 4. Huân chương lao động: Hạng III
1. Năm thành lập: 1956
2. Cán bộ của Bộ môn hiện nay

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Về bộ môn từ năm

1

Nguyễn Đình Bảng

PGS.TS

1966

2

Bùi Duy Cam

PGS.TS

1980

3

Trịnh Ngọc Châu

PGS.TS

1980

5

Nguyễn Văn Hà

CN.

2005

6

Hoàng Hương Huế

ThS.

1998

7

Lê Hùng

PGS.TS

1969

8

Nguyễn Hùng Huy

ThS.

2003

9

Ngô Sỹ Lương

PGS.TS

1977

10

Triệu Thị Nguyệt

PGS.TS

1990

11

Phạm Anh Sơn

ThS.

2003

12

Mai Thị Tâm

KTV..

1980

13

Lê Như Thanh

PGS.TS

1979

14

Đỗ Bá Thành

ThS.

1998

15

Nghiêm Xuân Thung

TS.

1976

16

Hoàng Xuân Trào

CN.

1974

3. Số cán bộ về hưu đang công tác

Số TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Về bộ môn từ năm

1

Vũ Đăng Độ

GS. TS

1964

2

Hoàng Nhâm

PGS.

1956

3

Lê Chí Kiên

PGS. TS

1958

4

Phan Văn Tường

GS. TS

1958

 4. Trưởng Bộ môn và Phó trưởng Bộ môn qua các thời kỳ

Trưởng Bộ môn

Số TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Về Năm đảm nhiệm chức vụ

1

Nguyễn Hùng Huy

PGS. TS

 

     Phó trưởng Bộ môn

Số TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Về Năm đảm nhiệm chức vụ

1

Phạm Anh Sơn

PGS. TS

 
Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên