Giới thiệu chung

     Được thành lập từ năm 2008, PTN Hóa dược- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà nội là đơn vị có nhiệm vụ giảng dạy các giáo trình cơ bản, cơ sở và chuyên ngành lĩnh vực Hóa dược cho chương trình đào tạo Cử nhân Hóa dược và cử nhân Hóa dược chất lượng cao theo thông tư 23 từ năm 2019.

     PTN Hóa dược thực hiện các nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực dược phẩm, phát triển thuốc và hóa học các hợp chất tự nhiên, thể hiện ở việc đảm bảo thực hiện các đề tài nghiên  cứu khoa học các cấp, các hợp đồng nghiên cứu, các dự án sản xuất thử nghiệm cũng như hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên làm khoa luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên