Những thành tựu chính

Về đào tạo: Giảng dạy các môn thuộc ngành và chuyên ngành Hóa dược cho chương trình cử nhân Hóa dược. 
Bộ môn đảm nhận việc hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, hàng trăm sinh viên năm cuối làm khóa luận tốt nghiệp và sinh viên năm thứ 3 làm nghiên cứu khoa học.
Về Nghiên cứu khoa học: Trong 5 năm trở lại đây, PTN Hóa dược đã đảm nhiệm và thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Các cán bộ của bộ môn cũng tham gia nhiều đề tài NCKH khác như các đề tài tài trợ bởi quỹ Nafosted hay ĐHQGHN
Trong 5 năm trở lại đây, bộ môn công bố khoảng 100 công trình dưới dạng các bài báo đăng trên các Tạp chí chính thức trong và ngoài nước hoặc Báo cáo ở Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.
Với định hướng nghiên cứu cơ bản phục vụ ứng dụng thực tiễn, hiện bộ môn đã phát triển 1 nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp Đại học Quốc gia (từ năm 2016) bao gồm các nhà khoa học trẻ có hướng nghiên cứu mới và đạt trình độ quốc tế.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên