Liên hệ

Phòng thí nghiệm Hóa dược, khoa Hóa học, ĐHKHTN, ĐHQGHN

Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội;

Web: http://www.chemvnu.edu.vn

Trưởng phòng thí nghiệm : PGS. TS. Mạc Đình Hùng

            Điện thoại: Tel 0947052543 

            0916920097

            Email:macdinhhung@hus.edu.vn


Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên