Lịch sử phát triển

Phòng thí nghiệm Hóa Môi trường trực thuộc Khoa Hóa học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập năm 2003. 
PGS.TS. Nguyễn Đình Bảng và GS.TS. Nguyễn Văn Nội là những cán bộ đầu tiên lãnh đạo và phát triển PTN Hoá môi trường. Những ngày đầu phát triển, cùng với việc cử cán bộ trẻ đi đào tạo ở nước ngoài để phát triển đội ngũ, PTN Hoá môi trường đã mời đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm ở các Bộ môn trong Khoa, Trường tham gia công tác giảng dạy các môn học chuyên đề cho các khoá sinh viên đầu tiên như GS.TS. Nguyễn Trọng Uyển, GS.TS. Trần Tứ Hiếu, GS.TS. Phạm Hùng Việt, GS.TS. Nguyễn Đức Huệ, PGS.TS. Phạm Luận, PGS.TS. Trịnh Lê Hùng, PGS.TS. Nghiêm Xuân Thung, PGS.TS. Tạ Thị Thảo...Từ năm 2009, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực Hoá môi trường, đội ngũ cán bộ cơ hữu của PTN Hoá môi trường được bổ sung thêm một số thầy cô từ Bộ môn Hoá Công nghệ như PGS.TS. Trần Hồng Côn, PGS.TS. Nguyễn Thị Diễm Trang, PGS.TS. Đỗ Quang Trung. PGS.TS. Đỗ Quang Trung giữ chức vụ Trưởng PTN Hoá môi trường từ năm 2009 tới năm 2020. Từ năm 2010 tới nay, PTN Hoá môi trường đã tiếp nhận nhiều Tiến sĩ trẻ học tập ở nước ngoài về công tác. 
Hiện nay, PTN Hóa môi trường có 6 cán bộ cơ hữu, trong đó có 01 Giáo sư, 02 Phó giáo sư, 02 Tiến sĩ và 01 Thạc sĩ.
Với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, PTN Hóa môi trường đang đảm nhiệm đào tạo Đại học và Sau đại học chuyên ngành Hóa Môi trường. Ngoài ra còn tham gia các chương trình tiên tiến của trường Đại học KHTN và các trường Đại học Việt Pháp, Việt Nhật. 
Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, các cán bộ PTN Hoá môi trường cũng tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai nhiều đề tài, dự án trong lĩnh vực môi trường. Năm 2015, các cán bộ PTN Hoá môi trường là những thành viên chính đã tham gia phát triển 1 nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường ĐHKHTN và phối hợp phát triển 1 PTN Trọng điểm cấp ĐHQGHN về Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh do GS.TS. Nguyễn Văn Nội đứng đầu. 

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên