Đề tài dự án

1. Nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm mô hình cộng đồng làng xã cacbon thấp, chống chịu cao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Mã số: BĐKH/16-20.
2. South East Asia–Europe Network for building training and education capacities in Plastic Recycling in Laos and Vietnam with amphasis on quality, safety and resource efficiency,  Erasmus+: Higher Education - International Capacity Building, Project No. 585675-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP 
3. Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp trên cơ sở graphene với một số oxit kim loại để ứng dụng làm vật liệu xúc tác- hấp phụ cho quá trình xử lý các kim loại nặng và các chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước. Đề tài ĐHQGHN, mã số QG.16.21.
4. Nghiên cứu xử lý tro xỉ nhiệt điện sử dụng chất kết dính vô cơ không sử dụng xi măng thành vật liệu ứng dụng trong xây dựng, giao thông hoặc san lấp công trình. ĐT-CNMT.01/17.
5. Nghiên cứu chế tạo phân bón nano nhả chậm thân thiện với môi trường và ứng dụng trong canh tác cây ngắn ngày. QG.19.19.
6. Nghiên cứu tổng hợp hệ lai ghép liên hợp dạng Z Nb-NiMoO4/g-C3N4 ứng dụng làm chất xúc tác quang cho phản ứng chuyển hóa CO2 thành các loại nhiên liệu có giá trị trong vùng ánh sáng khả kiến. 104.05-2018.354

  • Website cựu sinh viên