Đào tạo

Đào tạo

- Đã đào tạo TS: 04 ThS: 10 CN: 100

- Giáo trình và sách tham khảo đã xuất bản: 15

- Các thành tích đào tạo khác: tổ chức thực tập chuyên đề cho sinh viên năm cuối của Hữu cơ, Hóa dầu (50 lượt), và 119 lượt thực tập cho học viên Cao học.

Hiện nay Trung tâm có quan hệ chuyên môn với các trường ĐH, các nhà khoa học cùng chuyên môn ở Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên