Nghiên cứu khoa học

1. Các hướng nghiên cứu chính của Trung tâm:

Hoá học, hoá học dầu mỏ, Xúc tác hoá dầu, Phân tích dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ, An toàn và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực dầu khí, xử lí khí thải...

2. Danh mục các đề tài NCKH, dự sán SX thử nghiệm trong 3 năm gần đây:

Rất nhiều đề tài nghiên cứu về xúc tác Hoá Dầu đã và đang được thực hiện do nhóm của GS. TSKH. Ngô Thị Thuận và TS. Trần Như Mai chủ trì, nhóm NC dầu mỡ, phụ gia, bitum do PGS. TS. Hoa Hữu Thu chủ trì với sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Đình Bảng, PGS.TS. Lê Cảnh Hoà, nhóm NC khai thác dầu tăng cường, xúc tác hoá dầu và xử lí khí thải động cơ do GS. TS. Trần Văn Nhân và Thầy Khúc Quang Đạt chủ trì.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên