Công bố khoa học

Số công trình khoa học đã công bố:

Các thành viên của Trung tâm vừa tham gia giảng dạy các hệ sinh viên Khoa Hoá, vừa tham gia nghiên cứu khoa học, chủ trì các đề tài cấp trường, cấp đại học Quốc gia, cấp bộ và cấp Nhà nước.

Trung tâm đã thường xuyên chủ trì các hội nghị hàng năm “Tổng kết các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hoá lí thuyết và Hoá Tin” từ năm 1996 tới nay.

Các cấn bộ của Trung tâm tích cực tham gia các Hội nghị Quốc gia và Quốc tế: Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ 4, Hội nghị Hoá học Châu Á lần thứ 10 (tại Việt nam) và 11 (tại Hàn Quốc (2005), Hội nghị Hoá lý thuyết lần thứ nhất Việt nam - Đài loan (12/2005), các hội nghị Tin học ....

- Công trình đăng trên các tạp chí quốc gia: 30

- Báo cáo hội nghị khoa học quốc gia : 12

- Báo cáo hội nghị quốc tế: 5

- Đã xuất bản được 6 đầu sách và giáo trình trong đó có 2 sách chuyên khảo và 8 kỉ yếu hội nghị.

- Đã hoàn thành 3 phần mềm có thể sử dụng tính toán Hoá học và Hoá lí: REACDYN, MD99 và SQUARED dựa trên cơ sở lí thuyết về tính toán Hoá lượng tử (QC) và Động lực học phân tử (MD). Trung tâm đã khai thác một số phần mềm tính toán Hoá học như: HYPERCHEM, GAUSSIAN, MOPAC, GAMESS, FHI 98, MS ... là các phần mềm có sẵn thuộc chương trình trao đổi Hoá lượng tử.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên