Giới thiệu chung

Văn phòng Khoa Hóa học 

Địa chỉ: Tầng 2 số 19 Lê Thánh Tông - Hà Nội.

Điện Thoại: 04 38 25 35 03

Email: vanphongkhoahoa@gmail.com

 

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên