Giới thiệu chung

Khoa Hoá học được thành lập năm 1956, là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trong hơn 50 năm qua, Khoa Hoá học luôn là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đầu ngành về lĩnh vực Hoá học của đất nước.

Khoa có 6 Bộ môn: Hoá học Vô cơ; Hoá học Hữu cơ; Hoá học Phân tích; Hoá Lý và Hoá Lý thuyết; Công nghệ Hoá học; Hoá học Dầu mỏ; Phòng thí nghiệm Hoá dược; Phòng thí nghiệm Hoá học Môi trường; Trung tâm Hoá dầu và Trung tâm Ứng dụng Tin học trong Hoá học.

100% sinh viên khoa Hoá học được tham gia nghiên cứu khoa học. 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, trong đó trên 95% làm đúng chuyên ngành được đào tạo. Hầu hết sinh viên làm việc trong các công ty liên doanh, các xí nghiệp sản xuất và viện nghiên cứu ở các thành phố lớn; số ít sinh viên làm việc trong các trường đại học, cao đẳng và ở các địa phương.

Hiện tại Khoa có 4 hướng nghiên cứu tập trung ưu tiên:

  • Hoá học và công nghệ vật liệu mới (vật liệu kích thước nano và polime nanocomposit);
  • Hoá dược và các hợp chất có hoạt tính sinh học;
  • Hoá học và công nghệ môi trường, phân tích lượng vết và siêu vết;
  • Hoá học và công nghệ năng lượng mới.

1.     Ngành Hoá học

Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên; những kiến thức cơ bản về hoá học; được tiếp cận, thực hành trên những trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ nghiên cứu khoa học và nâng cao kỹ năng thực hành; những kiến thức cơ sở của ngành và chuyên ngành, hình thành và phát triển tư duy nghiên cứu và làm việc độc lập, có khả năng ứng dụng hoá học vào giải quyết các bài toán thực tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.

Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng đảm nhận các công việc phù hợp với chuyên môn tại bất kỳ nơi nào ở trong và ngoài nước; giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, THPT, làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức hoá học, hoặc có thể được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở trong và ngoài nước.

2.     Ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học

Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức cơ bản về hoá học và kiến thức chuyên sâu về công nghệ các quá trình hóa học, tiếp cận những trang thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Có khả năng ứng dụng công nghệ giải quyết các bài toán thực tế trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, xã hội, môi trường.

Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và kinh doanh, các công ty liên doanh có sử dụng kiến thức công nghệ hoá học và hoá học; giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, THPT, hoặc được đào tạo tiếp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong và ngoài nước.

3.     Ngành Hóa dược

Mục tiêu đào tạo: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hóa học và các kiến thức cơ sở của ngành (gồm Hóa dược đại cương, Hóa học các hợp chất thiên nhiên, dược liệu, tổng hợp Hóa dược, quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính của tiền chất làm thuốc, thiết kế và chế tạo tiền chất làm thuốc, công nghiệp sản xuất và bào chế thuốc, cơ chế các quá trình vận động và chuyển hóa thuốc) và các kiến thức chuyên sâu thuộc các chuyên ngành lựa chọn. Điểm nổi bật của chương trình là sử dụng rộng rãi các phương pháp công nghệ tiên tiến, trong đó có công nghệ tin học để mô hình hóa, tối ưu hóa các quá trình sàng lọc, khảo sát, thiết kế, chế tạo và định hướng ứng dụng các tiền chất làm thuốc.

Triển vọng nghề nghiệp: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể giảng dạy Hóa dược trong các trường đại học và cao đẳng; làm việc trong các viện, trung tâm, công ty, nhà máy, xí nghiệp sản xuất dược phẩm; chuyên viên tư vấn, lập kế hoạch, soạn thảo chính sách ngành Hóa dược; làm công tác quản lý trong các công ty sản xuất và kinh doanh dược phẩm; các doanh nhân trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm... Sinh viên có cơ hội được học tiếp các chương trình đào tạo sau đại học về Hóa dược.

  • Website cựu sinh viên