Những thành tựu chính

     Nhà nước đã đánh giá cao những cống hiến của khoa Hoá học. Với những thành tựu đặc biệt xuất sắc đạt được, ngày 25/6/2014 Chủ tịch nước CHXHCNVN Trương Tấn Sang ký quyết định số 1434/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Khoa Hóa học. Ngoài ra Khoa đã được tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì và ba năm 2010, 2001 và 1995, cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2008 của Chính phủ, năm 2016 của ĐHQGHN. Khoa đã đào tạo hang vạn Cử nhân, hàng ngàn Thạc sĩ và hàng trăm Tiến sĩ.
     Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đã kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cử nhân hóa học, cử nhân công nghệ hóa học và cử nhân Hoá dược năm 2012, 2019 và 2021.
     Năm 2014 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với nòng cốt là Khoa Hóa học đã tổ chức thành công Olimpic Hóa học quốc tế IChO46 lần đầu tiên ở Việt Nam.
     Trong ba năm gần đây (2020-2022), các thầy cô của Khoa đã công bố  được lần lượt 121, 122 và 106 bài báo quốc tế uy tín.
Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên