Những thành tựu chính

Nhà nước đã đánh giá cao những cống hiến của khoa Hoá học. Với những thành tựu đặc biệt xuất sắc đạt được, ngày 25/6/2014 Chủ tịch nước CHXHCNVN Trương Tấn Sang ký quyết định số 1434/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Khoa Hóa học. Ngoài ra Khoa đã được tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì và ba năm 2010, 2001 và 1995, cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2008 của Chính phủ, năm 2016 của ĐHQGHN. Khoa đã đào tạo hang vạn Cử nhân, hàng ngàn Thạc sĩ và hàng trăm Tiến sĩ,
AUN đã kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cử nhân hóa học và cử nhân công nghệ hóa học năm 2012 và 2019 đạt kết quả 5.0,
Năm 2014 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với nòng cốt là Khoa Hóa học đã tổ chức thành công Olempic Hóa học quốc tế IChO46 lần đầu tiên ở Việt Nam.
Trong 3 năm gần đây, các thầy cô của Khoa đã công bố 59, 62 và 72 bài báo quốc tế uy tín và hàng trăm bài báo ở các tạp chí trong nước,

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên