Nghiên cứu khoa học

Cán bộ khoa Hoá đã và đang chủ trì nhiều đề tài NCKH cấp nhà nước, cấp bộ thuộc các lĩnh vực Khoa học sau:

  • Đề tài phân tích và tách các nguyên tố đất hiếm từ quặng đất hiếm Việt Nam thuộc chương trình kim loại màu.

  • Đề tài tổng hợp một số chất có hoạt tính Sinh học dùng để làm thuốc chữa bệnh, thuốc Thú y và bảo vệ Thực vật thuộc chương trình Hoá học bảo vệ sức khoẻ và phục vụ nông nghiệp.

  • Đề tài nghiên cứu tổng hợp các chất xúc tác cho quá trình lọc và chế biến dầu khí.

  • Đề tài nghiên cứu điều tra sàng lọc, tách chiết và chuyển hoá các hợp chất thiên nhiên để ứng dụng trong dược phẩm, hương liệu, mỹ phẩm.

  • Đề tài nghiên cứu tổng hợp tách chiết và ứng dụng các chất màu cho thực phẩm.

  • Đề tài xây dựng quy trình phân lượng vết và siêu vết bằng các kỹ thuật mới.

  • Đề tài nghiên cứu phụ gia cho bê tông

  • Đề tài quan trắc đánh giá tác động môi trường và Công nghệ xử lý môi trường.

  • Đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Hoá lý thuyết và Hoá tin.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên