Công bố khoa học

     Hàng năm số lượng công trình khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín tăng nhanh, năm 2017-2022 là 59, 62, 72, 121, 122 và 106 bài trong danh mục ISI/Scopus. Bên cạnh đó khoảng gần 100 công trình nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành quốc gia, tham gia Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế được công bố mỗi năm.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên