Liên hệ

Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Dự báo Thời tiết và Khí hậu

Phòng 209 nhà T3, Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội

  • Website cựu sinh viên