Liên hệ

Văn phòng: Phòng 203 nhà T3

Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-35586898

  • Website cựu sinh viên