Trung tâm Động lực học Thủy Khí Môi trường

Tên đầy đủ:

Trung tâm Động lực học Thủy Khí Môi trường

Website:

HMO_MDEC

Đơn vị trực tiếp quản lý:

Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

Thuộc hệ thống:

Khoa, Bộ môn

  • Website cựu sinh viên