Liên hệ

Văn Phòng Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

Phòng 206 nhà T3

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội

Điện thoại: 84 4 38584943

  • Website cựu sinh viên