Đề tài, dự án

CẤP NHÀ NƯỚC - NGHỊ ĐỊNH THƯ

ĐANG CHỦ TRÌ

 1. Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ dự báo quỹ đạo chuyển động trôi trên mặt nước của vật thể phục vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên Biển Đông. Đề tài cấp Nhà nước  Thuộc Chương trình: "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển". MS: KC.09.27/11-15, 2014-2015 doPGS.TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì
 2. Nghiên cứu sự biến đổi của hoạt động gió mùa mùa hè ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đề tài NCCB (NAFOSTED) MS: 105.06-2013.03, 2013-2015 do TS. Ngô Đức Thành chủ trì
 3. Climate Change-Induced Water Disaster and Participatory Information System for Vulnerability Reduction in North Central Vietnam. DANIDA Project, code 11-P04-VIE  2012-2015  do GS.TS. Phan Văn Tân chủ trì
 4. Đánh giá mức độ tổn thương về kinh tế - xã hội do lũ lụt trên một số lưu vực sông chính ở miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khai thác công trình thủy điện, thủy lợi. Thuộc Chương trình“Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”,Mã số:KHCN-BĐKH/11-15. Đề tài cấp Nhà nước 2013-2015 , MS: BĐKH - 19 do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì
 5. Nghiên cứu triển khai quy trình công nghệ dự báo ngư trường phục vụ khai thác nguồn lợi cá ngừ đại dương trên vùng biển Việt Nam Đề tài cấp Nhà nước 2012-2014  MS: KC.09.18/11-15 do PGS.TS. Đoàn Văn Bộ chủ trì  :
 6. Xây dựng quy trình dự báo quỹ đạo và cường độ bão Tây Thái Bình Dương và Biển Đông hạn 5 ngày. Đề tài cấp Nhà nước 2011-2013  MS: KC.08.01/11-15  do GS. TS. Trần Tân Tiến chủ trì
 7. Nghiên cứu xây dựng hệ thống đồng hóa tổ hợp cho mô hình thời tiết và hệ thống tổ hợp cho một số mô hình khí hậu khu vực nhằm dự báo và dự tính các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan. Đề tài cấp nhà nước. 2011-2013 MS: ĐT.NCCB-ĐHUD. 2011-G/10 do TS. Ngô Đức Thành chủ trì
 8. Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam. Đề tài cấp nhà nước 2011-2013. MS: ĐT.NCCB-ĐHUD. 2011-G/9 do GS. TS. Phan Văn Tân chủ trì

ĐỀ TÀI CẤP BỘ - TỈNH - ĐHQGHN

ĐANG THỰC HIỆN

Nhóm A (QGTĐ)

 1. Nghiên cứu đánh giá tác động của quá trình dâng cao mực nước do biến đổi khí hậu toàn cầu đến phân bố không gian của các hằng số điều hòa thủy triều trên vùng biển miền Trung Việt Nam. Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: QGTĐ.13.09  Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn Thời gian: 2013 - 2015
 2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng mô hình mô phỏng trường thủy động lực ba chiều và vận chuyển bùn cát xung quanh các kè mỏ hànchỉnh trị sông (thử nghiệm cho đoạn sông Hồng chảy qua thành phố Hà Nội). Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: QGTĐ.12.07  Chủ trì: PGS.TS. Trần Ngọc Anh. Thời gian: 2012 - 2014
 3. Xây dựng phần mềm bộ mô hình thủy động lực và vận chuyển trầm tích phục vụ dự báo biến động môi trường vùng cửa sông ven biển Hải Phòng, Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: QGTĐ.11.05 Chủ trì: GS. TS. Đinh Văn Ưu Thời gian: 2011-2013.

Nhóm B (QG)

 1. Nghiên cứu biến động cấu trúc dòng chảy và nhiệt độ nước dọc bờ Tây Vịnh Bắc Bộ. Đề tài nhóm B cấp Đại học Quốc gia. MS: QG.12.16 Chủ trì: ThS. Hà Thanh Hương Thời gian: 2012-2014

Đề tài Dự án Tỉnh - Bộ - Ngành

 1. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực và địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa. Nhiệm vụ tư vấn giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa  do PGS.TS. Trần Ngọc Anh  chủ trì. Thời gian: 2012 - 2013
 2. Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì. Thời gian 2012 - 2013

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

 1. ĐANG THỰC HIỆN

  1. Triển khai ứng dụng mô hình LITPACK trong việc nghiên cứu bồi xói bờ biển Cửa Tùng. Đề tài cấp cơ sở. MS: TN - 13 - 27. Chủ trì ThS. Ngô Chí Tuấn. Thời gian 2013 - 2014
  2. Ứng dụng một số mô hình mưa - dòng chảy mô phỏng chuỗi thời gian dòng chảy ngày lưu vực sông Cái – Nha Trang, Đề tài cấp cơ sở. MS: TN - 13 - 28.  Chủ trì ThS. Nguyễn Đức Hạnh. Thời gian 2013 - 2014
  3. Ứng dụng mô hình toán khôi phục số liệu dòng chảy nghiên cứu đặc điểm dòng chảy năm lưu vực sông Cầu. Đề tài cấp cơ sở. MS: TN - 13 - 29.  Chủ trì ThS. Nguyễn Phương Nhung. Thời gian 2013 - 2014
  4. Nghiên cứu biến đổi của ngày bùng phát gió mùa mùa hè ở Việt Nam. Đề tài cấp cơ sở. MS: TN - 13 - 30. Chủ trì TS. Ngô Đức Thành.  Thời gian 2013 - 2014

 

 • Website cựu sinh viên