Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính

  • Vi sinh vật học phân tử

  • Vi sinh vật học ứng dụng (Vi sinh vật học Probiotic, Chẩn đoán bệnh thú y, thuỷ sản bằng sinh học phân tử, Công nghệ nuôi trồng nấm…)

  • Nghiên cứu đa dạng Vi sinh vật

  • Nghiên cứu xạ khuẩn sinh chất kháng sinh

  • Vi sinh vật học thực phẩm và các sản phẩm lên men

  • Vi sinh vật học trong xử lý ô nhiễm môi trường

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên