Liên hệ

Văn phòng Bộ môn: Bộ môn Quang lượng tử, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại/Fax:

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên