Đề tài, dự án

-Chủ trì 01 đề tài Nafosted 2015 “ Nghiên cứu và chế tạo cảm biến huỳnh quang sinh học xác định hàm lượng đường dựa trên cấu trúc nano dị thể của ZnO và các hạt nano kim loại” , 2015, No. 103.03-2015.27
- Chủ trì 01 dự án: The World Academy of Sciences (TWAS), “Developing and characterizing optical properties of a novel biosensors based on ZnO nanowires modified with Au nanoparticles for sensing Glucose”, 2016, No. 15-100 RG/PHYS/AS_I – FR3240287090. 
-Chủ trì đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến 2020  “Nghiên cứu chế tạo cảm biến Raman ứng dụng xác định dư lượng thuốc kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.”. Mã số ĐTĐL-CN 01/18
-Chủ trì thực hiện đề tài cấp ĐHQGHN QG18.18: “Nghiên cứu chế tạo giáo cụ trực quan phục vụ giảng dạy STEM bằng công nghệ in 3D” 

Stt

Tên đề tài

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu sự phát tần số tổng quang học bậc hai trên các phân tử saccharide

QG-13-04

Cấp Đại Học Quốc Gia

2013 - 2015

2

Ảnh hưởng của thông số chirp lên dạng xung tín hiệu quang truyền trong môi trường phi tuyến

QG-11-06

Cấp Đại Học Quốc Gia

2011-2013

3

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang, điện của màng mỏng ZnS:M (M là kim loại chuyển tiếp), một số polyme phát quang và màng mỏng đa lớp ZnS:M/polyme.

Đề tài NAFOSTED (103.02-2010.20) Nhà nước

2011 – 2013

4

Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của hạt nano và màng mỏng trên cơ sở vật liệu A2B6pha tạp kim loại chuyển tiếp,

(QG.11.07) Cấp Đại Học Quốc Gia

2011 – 2013

5

Nghiên cứu kích thích Plasmon bề mặt của cấu trúc nano photonic kim loại

Nhiệm vụ Hợp tác nghị định thư Việt nam -CHLB Nga

2010-2012

6

Second harmonic generation study of Au(887) adsorbed CO and O2

JAIST

2009 - 2011

7

Ảnh hưởng của chirp tần số đối với sự truyền của xung cực ngắn trong hệ thông tin Soliton

QT-09-16

Cấp Đại học Quốc gia

2009-2010

8

Nén xung sáng ngoài buồng cộng hưởng laser

QT-08-12

Cấp Đại học Quốc gia

2008-2009

9

Nhân tần số laser bằng hiệu ứng phát hòa ba bậc hai quang học

Cấp ĐHKHTN

2006 - 2007

10

Nghiên cứu chế tạo các hạt nano kim loại bằng phương pháp ăn mòn laser”,

QT-09-09,

2008-2009

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo lên tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng

(QT-09-17)

Cấp Đại Học Quốc Gia

2008 – 2009

12

Tính phi tuyến quang học của vật liệu trên bề mặt, giao diện và màng mỏng

4061 06

NCCB

2006-2008

13

Nghiên cứu bức xạ Microlaser từ vật liệu ZnO cấu trúc nano

QGTD 06-02

Cấp Trọng điểm Đại học Quốc gia Hà nội,

2006-2008

14

Xây dựng thiết bị chế tạo các hợp chất bán dẫn phát quang vùng cấm rộng và nghiên cứu các tính chất quang, từ của chúng.

(QG-07-45)

Cấp Đại Học Quốc Gia

2006 – 2008

15

Một số đặc trưng của Laser CPM

QT-06-111.

Cấp Đại học Quốc gia

2006 – 2007

16

Nghiên cứu các tính chất quang của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng.

QT.05-08

ĐHQG

2005-2006

17

Xây dựng hệ kích thích phổ Raman và huỳnh quang bằng đèn thuý ngân áp suất siêu cao HBO-502.

TN-04-06

cấp ĐHKHTN

2004-2005

18

Xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser Argon và nghiên cứu ứng dụng phân tích cấu trúc phân tử

QG.04.04ĐT đặc biệt ĐHQG

2005

19

Ảnh hưởng của chirp tần số đối với sự hình thành xung cực ngắn trong laser màu khóa mode

QT-07-12, cấp ĐH Quốc gia Hà Nội

2007

20

Laser màu xung cực ngắn

QT-01-04, cấp ĐH Quốc gia Hà Nội

2001-2004

21

Ứng dụng của quang phổ laser Raman trong phân tích dầu mỏ Việt Nam

TN-03-04

cấp ĐHKHTN

2003-2004

22

Các vấn đề quang phi tuyến và lý thuyết laser

NCCB 4.4.5, Chương trình nghiên cứu cơ bản NCCB Nhà nước

1996-1997

23

Nghiên cứu lưỡng ổn định quang học, đồng bộ mode các xung cực ngắn và ứng dụng bức xạ laser

KT04-3-4-1, Chương trình nghiên cứu cơ bản NCCB Nhà nước

1992-1993

24

Phương pháp hấp thụ trong buồng cộng hưởng laser và ứng dụng

B12, cấp Bộ

1986-1991

25

Xây dựng hệ nguồn bơm và lắp ráp điều chỉnh cho phát hệ laser Nd3+-YAG

T91-L4, cấp trường ĐH Tổng hợp Hà Nội

3/1991-3/1992

 


Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên