Bộ môn Vật lý Đại cương

GIỚI THIỆU BỘ MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

Giới thiệu

Bộ môn Vật lý Đại cương được thành lập vào năm 1954 mà tiền thân là phòng thí nghiệm Vật lý thuộc Đại học Đông Dương.

Hiện nay, với 10 cán bộ trong biên chế (09 cán bộ đang công tác tại Bộ môn, 01 cán bộ làm NCS ở nước ngoài), trong đó có 02 Phó Giáo sư, 04 tiến sỹ, 05 thạc sỹ (04 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh trong nước), Bộ môn Vật lý Đại cương có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật lý và giảng dạy, đào tạo sinh viên hệ cử nhân chính quy và tại chức, hệ cử nhân tài năng, cao học, nghiên cứu sinh và học sinh khối chuyên vật lý.

Bộ môn đã và đang đảm nhiệm dạy nhiều giáo trình về vật lý đại cương, vật lý lý thuyết, chuyên đề về vật lý bán dẫn và khoa học vật liệu, thực tập vật lý cho sinh viên đại học và sau đại học trường Đại học Khoa học Tự nhiên và trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Các cán bộ của bộ môn đã và đang hướng dẫn 05 nghiên cứu sinh, 26 học viên cao học đã bảo vệ, hướng dẫn 5-7 sinh viên/năm làm khoá luận tốt nghiệp ĐH chính quy, nhiều thế hệ sinh viên đã được đào tạo tại bộ môn.

Bộ môn Vật lý Đại cương quản lý 7 phòng thí nghiệm với nhiều các thiết bị hiện đại trong đó có 4 phòng thí nghiệm thực tập các môn Vật lý đại cương phục vụ liên tục cho 1500 SV/năm, 3 phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên môn (Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu).

Cán bộ của Bộ môn:

Hiện nay, Bộ môn có 07 cán bộ cơ hữu (01 cán bộ đang làm NCS ở nước ngoài), 01 cán bộ hợp đồng:

  • PGS.TS. Lê Thị Thanh Bình

  • TS. Ngạc An Bang

  • TS. Trịnh Thị Loan

  • ThS. Lê Duy Khánh

  • ThS. Vương Văn Hiệp

  • ThS. Nguyễn Từ Niệm

  • ThS. Sái Công Doanh

  • CN. Trần Thị Ngọc Anh

Thành tích của Bộ môn

Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2013

Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2012-2013

3034/QĐ- CTHSSV, ngày 30/8/2013

2012

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2011 – 2012

2742/QĐ- CTHSSV

Ngày 22/8/2012, Trường ĐH KHTN Hà Nội

2011

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2010 – 2011

2929/TCCB

Ngày 06/09/2011, Trường ĐH KHTN Hà Nội

2010

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2009- 2010

2348/QĐ-TCCB

Ngày 14/09/2010, Trường ĐH KHTN Hà Nội

2009

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2008- 2009.

2307/TCCB

Ngày 14/09/2009, Trường ĐH KHTN Hà Nội

2008

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2007-2008

4890/CT_HSSV

Ngày 17/09/2008, Trường ĐH KHTN Hà Nội

2007

Tập thể lao động xuất sắc năm 2006-2007

3174/CT_HSSV

Ngày 13/09/2007, Trường ĐH KHTN Hà Nội

2004

Tập thể lao động xuất sắc năm 2003 – 2004

68/2004

Ngày 31/08/2004, Trường ĐH KHTN Hà Nội

Các Bằng khen, Giấy khen, Huân chương:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2012

Bằng khen của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội năm học 2011-2012

2742/QĐ- CTHSSV

Ngày 22/8/2012, Đại học quốc gia Hà Nội

2009

Huân chương Lao động hạng III năm học 2008 – 2009

1795 – QĐ/CTN

Ngày 18/11/2009

2008

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2007-2008

4890/CT_HSSV

Ngày 17/09/2008 Đại học quốc gia Hà Nội

2008

Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội”

1894/QĐ-CT&HSSV

Ngày 30/05/2008, Đại học quốc gia Hà Nội

2005

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN giai đoạn 2000-2004

148-05/QĐ-KT

Ngày 30/5/2005, Trường ĐH KHTN Hà Nội

2004

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2003-2004, năm 2004

68/CT_HSSV

Ngày 31/08/2004, Đại học quốc gia Hà Nội

2002

Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN năm học 2001-2002, năm 2002

70/VP

Ngày 14/05/2002, Đại học quốc gia Hà Nội

2002

Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN giai đoạn 2000-2002, năm 2002

0214/KHCN

Ngày 28/11/2002, Trường ĐH KHTN Hà Nội

2001

Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2000-2001

112/VP

Ngày 30/08/2002, Đại học quốc gia Hà Nội

 

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên