Liên hệ

Văn phòng Bộ Môn: Phòng 103 nhà T1, Khoa Vật lý, Trường Đại học KHTN, số 334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 043. 3858 2797

Email: geophys@vnu.edu.vn

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên