Bộ môn Vật lý Hạt nhân

Ngay khi Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (ĐHTH) được thành lập năm 1956, ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng an toàn năng lượng hạt nhân và kỹ thật hạt nhân Bộ môn Vật lý hạt nhân đã được thành lập. Từ khi thành lập Bộ môn đã liên tục đào tạo chuyên ngành Vật lý hạt nhân.

Đến năm 1998 ngoài chuyên ngành Vật lý hạt nhân, Bộ môn đã được Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giao nhiệm vụ đào tạo ngành Công nghệ Hạt nhân.

Từ năm 2002 kết hợp với Viện nghiên cứu hạt nhân Bordeaux (Cộng hoà Pháp) Khoa Vật lý đã được đã mở chương trình đào tạo Vật lý Hạt nhân và ứng dụng bằng tiếng pháp tại khoa Khoa Vật lý; với việc mở ra chương trình này, hàng năm các GS từ khối các nước sử dụng pháp ngữ sang giảng bài cho sinh viên, nhiều sinh viên đã được sang pháp học sau đại học.

Nhân lực, cơ sở vật chất

Nhân lực:  Hiện tại Bộ môn có 3 TS, 4 ThS, 1 KS a 3 cán bộ hợp đồng.

Một số thiết bị chính:

       -  Máy phát notron;

       -  Hệ phổ kế notron;

       -  Hệ phổ kế alpha;

       -  Hệ phổ kế gamma bán dẫn HPGe: Hệ gamma phông thấp (CANBERRA), hệ phổ kế gamma bán dẫn ORTEC;

       -  Phòng thí nghiệm Vật lý Hạt nhân đại cương và thực tập chuyên đề;

       -  Hệ phổ kế gamma nhấp nháy.

 

Hợp tác trong nước và Quốc tế

Hợp tác trong nước

       -  Trung tâm vật lý hạt nhân – Viện Vật lí;

       -  Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam (VNLNTVN);

       -  Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt – VNLNTVN;

       -  Viện khoa học và kỹ thuật hạt nhân – VNLNTVN;

       -  Viện công nghệ xạ hiếm – VNLNTVN;

       -  Viện khảo cổ học Việt Nam;

       -  Khoa y học hạt nhân – Bệnh viện Bạch Mai;

       -  Bệnh viện K;

       -  Trung tâm xử lý môi trường – Bộ Tư lệnh hoá học.

 

Hợp tác quốc tế

       -  Viện nghiên cứu hạt nhân Bordeaux (Cộng hoà Pháp)

       -  Viện đồng vị phóng xạ IKI – Viện Hàn lâm Khoa học Hungari

       -  Viện RIKEN (Nhật Bản)

       -  Viện Công nghệ TOKYO (Nhật Bản)

       -  Bộ môn VLHN - Đại học Louvain (Vương Quốc Bỉ)

       -  Viện nghiên cứu hạt nhân Đại học Onatario (CANADA)

       -  Học viện Khoa học và Công nghệ tiến tiến, Hàn Quốc (KAIST)

 

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên