Liên hệ

Bộ môn vật lý lý thuyết và vật lý toán: Phòng 104 T1 trường Đại học khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội

Trưởng bộ môn: GS. TS Nguyễn Quang Báu

Email : nguyenquangbau@yahoo.com

Điện thoại: 0913348020

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên