Liên hệ

Văn phòng bộ môn: P216 nhà T1 – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Điện thoại:

Fax:

Email:

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên