Danh sách cán bộ

Danh sách cán bộ:

·         GS.TS. Bạch Thành Công - Trưởng phòng

·         TS. Bạch Hương Giang - Giảng viên

·         TS. Nguyễn Thùy Trang – Giảng viên

·         TS. Nguyễn Duy Huy- Giảng viên

Nhóm nghiên cứu mạnh Khoa Học Vật liệu Tính Toán

- GS.TS. Bạch Thành Công (Trưởng nhóm)

- TS. Bạch Hương Giang

-TS Nguyễn Thùy Trang

- TS Phạm Hương Thảo (ĐHSP Huế)

- TS Nguyễn Từ Niệm (ĐHKHTN)

-NCS Nguyễn Thị Kim Oanh (ĐH Điện lực)

- NCS- ThS Lê Thị Anh Thư (Trường Cao Đẳng kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế)

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên