Liên hệ

334 Nguyễn Trãi, Trường ĐHKHTN-HN  P202 F, Nhà T1 hoặc P 305 Nhà T2
GS Bạch Thành Công (Trưởng Phòng); ĐT  0912489852 , email: congbt@vnu.edu.vn

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên