Ban Giám đốc

Ban Giám đốc:

  • Giám đốc: PGS.TS. Lê Văn Vũ
Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên