Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu:

  1. Vật lý các vật liệu quang điện, quang tử;
  2. Vật lý các vật liệu từ đặc biệt;
  3. Cảm biến và chuyển đổi tín hiệu nhỏ;
  4. Tính chất vật lý các vật liệu có cấu trúc nano, ứng dụng vật liệu nano trong sinh học, y-dược học và môi trường.
Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên