Văn phòng khoa

Văn phòng Khoa Vật lý ra đời từ những ngày thành lập Khoa, các cán bộ chủ yếu là Ban chủ nhiệm Khoa, các trợ lý và các cán bộ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ chủ yếu của văn phòng Khoa bao gồm:

- Nhận và xử lý công văn, giấy tờ từ cấp trên và chuyển đến các cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

- Quản lý thông tin và điểm thi của hơn 1000 sinh viên, gần 200 học viên cao học, nghiên cứu sinh các khóa.

- Ngoài ra văn phòng khoa còn là nơi gặp gỡ trao đổi thông tin của các cán bộ trong khoa.

I. Cơ cấu và tổ chức

- Ban Chủ nhiệm Khoa

Chủ nhiệm Khoa: TS. Ngạc An Bang

Phó CNK Phụ trách Khoa học Công nghệ: TS. Phạm Nguyên Hải

Phó CNK Phụ trách Tổ chức và Đào tạo sau đại học: TS. Đỗ Trung Kiên

Phó CNK Phụ trách Đào tạo Đại học: TS. Nguyễn Hoàng Oanh

- Giáo vụ, Văn thư:

Giáo vụ Khoa: ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, Trịnh Thanh Thủy

Văn thư: Vương Thu Hường

- Các trợ lý kiêm nhiệm:

Trợ lý Công tác Sinh viên: Đào Kim Chi

Trợ lý Đào tạo sau đại học: TS. Đặng Thị Thanh Thủy

Trợ lý Tài Chính: ThS. Tạ Quỳnh Hoa.

II. Công tác đào tạo và hành chính

Công tác Đào tạo:

Cùng với Nhà trường, Văn Phòng Khoa Vật lí thực hiện nhiệm vụ quản lý hơn 1000 sinh viên đại học, gần 200 học viên cao học, cùng nhiều ngành đào tạo như: Ngành Vật lý, ngành Khoa học Vật liệu, ngành Công nghệ Hạt nhân, ngành Sư phạm Vật lý, Hệ Cử nhân Khoa học tài năng và Hệ Cử nhân Vật lý đạt trình độ quốc tế.

Công tác Hành chính:

Công việc hành chính của các cán bộ trong văn phòng Khoa là rất lớn và chiếm nhiều thời gian. Từ việc tiếp đón sinh viên, học viên cao học, giải đáp thắc mắc của sinh viên, quản lý điểm thi đến việc sắp xếp thời khóa biểu, phân công giảng dạy và giải quyết các thủ tục hành chính, thanh quyết toán tài chính...

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên