Giới thiệu

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong các hoạt động thuộc lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, tuyên giáo, tuyên truyền; công tác học sinh, sinh viên (bao gồm học sinh hệ Trung học phổ thông chuyên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh) và cựu sinh viên.

1. Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thanh Bình

 - Chịu trách nhiệm chung trước Ban Giám hiệu về tất cả các công việc theo chức năng nhiệm vụ của Phòng CT & CTSV.

 - Trực tiếp phụ trách các mảng: Tuyên huấn, Chính trị, Quảng bá, Hệ đào tạo đại học chính quy, Sau đại học.

Điện thoại: 04.35581226

E-mail: nguyenbinh@vnu.edu.vn;  binhnt@hus.edu.vn.

Phòng làm việc: Phòng 322, tầng 3, nhà T1.

2Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Lê Thủy

- Chịu trách nhiệm một số hoạt động, mảng công việc do Trưởng phòng phân công.

Trực tiếp phụ trách mảng: Hội chợ việc làm, Tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe của người học, đào tạo hệ vừa làm vừa học, THPT Chuyên, cựu sinh viên.

- Phụ trách trực tiếp một số việc của mảng Tuyên huấn, chính trị: Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục chính trị đầu khóa cho sinh viên; Trang trí khánh tiết tại các buổi lễ, hội nghị, phụ trách phát triển phòng truyền thống, giải quyết đơn từ khiếu nại, tố cáo của sinh viên và đơn từ khiếu nại tố cáo của nhân dân liên quan đến sinh viên, Olympic các môn học của sinh viên;,…

- Phụ trách trực tiếp một số việc của mảng Công tác sinh viên: Ký các loại giấy tờ: Giấy xác nhận mua vé xe buýt, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận, giấy lĩnh tiền (quà, bưu phẩm,…), giấy xác nhận chế độ chính sách, ký cho mượn hồ sơ của học sinh, sinh viên, khen thưởng, kỷ luật.

Điện thoại: 04.38581283

E-mail: thuyptl@vnu.edu.vn 

3. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa

- Quản lý hệ đào tạo chính quy.

- Học bổng tài trợ cho các hệ, bậc đào tạo

- Quản lí toàn bộ lễ phục trao bằng tốt nghiệp.

- Xử lý các thông tin trên hệ thống hành chính trực tuyến.

- Làm công tác văn thư của phòng.

- Quản lý phòng truyền thống.

Điện thoại: 04.38581283

E-mail: Hoanh@vnu.edu.vnNguyenThiHongHoa@hus.edu.vn

Phòng làm việc: phòng 320, tầng 3, nhà T1.

4. Chuyên viên: CN. Nguyễn Thị Thủy

- Học bổng, học phí hệ đại học chính quy

- Bảo hiểm thân thể các bậc đào tạo

- Quản lý hệ đào tạo THPT Chuyên

- Thanh quyết toán kinh phí các công việc chung của phòng.

- Chuẩn bị các báo cáo, thống kê

Điện thoại: 04.38581283

E-mail: Thuyngt@vnu.edu.vn;NguyenThiThuy@hus.edu.vn

Phòng làm việc: phòng 320, tầng 3, nhà T1

5.  Chuyên viên:ThS. Phan Thị Minh Chung

Các hoạt động cựu sinh viên

- Các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm

-Các hoạt động tư vấn tâm lý, giáo dục sức khỏe

Công tác tuyên huấn, chính trị

- Kiểm tra hồ sơ, cập nhật thông tin thôi nghỉ học và thông tin sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trên hệ thống phần mềm đào tạo . 

Điện thoại: 04.38581283

E-mail: Chungptm@vnu.edu.vn;PhanThiMinhChung@hus.edu.vn

Phòng làm việc: phòng 339, tầng 3, nhà T1. 

6.  Chuyên viên : ThS. Hoàng Thị Quy

- Quản lý hệ đào tạo Sau đại học

- Phụ trách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

- Quản lý hệ vừa làm vừa học

- In thẻ các hệ đào tạo

- Khen thưởng, Kỷ luật các hệ, bậc đào tạo (làm việc với VNU)

Điện thoại: 04.38581283

E-mail: hoangthiquy@hus.edu.vn

Phòng làm việc: phòng 320, tầng 3, nhà T1.

7. Chuyên viên chính: ThS Phạm Đình Hiệu

- Phụ trách công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh

- Tư vấn, hướng nghiệp sinh viên

E-mail: phamdinhhieu@hus.edu.vn

Phòng làm việc: phòng 320, tầng 3, nhà T1.  • Website cựu sinh viên