Liên hệ

Liên hệ:

- Phòng 118 - nhà T1 (Trưởng phòng): 04.38586849.

- Phòng 116 - nhà T1 (Phó Trưởng phòng): 04.38583064.                 

- Phòng 115 - nhà T1: 04.38583064. 

- Phòng 117 - nhà T1: 04.35585391.                  

- Phòng 119 - nhà T1: 04.35585391. 

Địa chỉ: Phòng 115, 116, 117, P118, 119 Tầng 1 - Nhà T1

             334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

  • Website cựu sinh viên